اخبار برگزیده

تبریک به جامعه نوروفیبروماتوز ایران: کارت سلامت برای بیماران نوروفیبروماتوز توسط بنیاد بیماری های نادر صادر گردید  جلسه با اقای دکتر داوودی ریاست بنیاد بیماری های نادر ایران

 در مرکز پارسیان، تهران، 29 اردیبهشت 1395به ترتیب از سمت راست:

 آقای سندانی مسئول انجمن های بنیاد، آقای یزدانی از حامیان جامعه نوروفیبروماتوز ایران، آقای دکتر داوودی ریاست بنیاد بیماری های نادر ایران، دکتر لیلا جویباری  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، خانم قاسمی از کارشناسان بنیاد بیماری های نادر ایران، خانم رضایی از فعالان و حامین اجتماعی  تبریک به جامعه نوروفیبروماتوز ایران: 

کارت سلامت برای تعداد زیادی از بیماران عزیز نوروفیبروماتوز توسط بنیاد بیماری های نادر ایران صادر گردید و برای سایر عزیزان به محض دریافت مدارک کارت صادر می گردد.از جناب اقای دکتر داوودی ریاست بنیاد بیماری های نادر ایران از طرف جامعه نوروفیبروماتوز ایران صمیمانه تشکر می نماییم
تبریک به جامعه نوروفیبروماتوز ایران: کارت سلامت برای بیماران نوروفیبروماتوز توسط بنیاد بیماری های نادر صادر گردید

تبریک به جامعه نوروفیبروماتوز ایران: کارت سلامت برای بیماران نوروفیبروماتوز توسط بنیاد بیماری های نادر صادر گردید

تبریک به جامعه نوروفیبروماتوز ایران: کارت سلامت برای بیماران نوروفیبروماتوز توسط بنیاد بیماری های نادر صادر گردید

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها